Priedai

PLIUS.TV moka ne tik rodyti TV kanalus. Galite praplėsti imtuvo galimybes įdiegdami papildomas aplikacijas. Kai kurios naudingos aplikacijos jau yra instaliuotos imtuve. Pavyzdžiui, tiesiog televizoriaus ekrane galite naudotis vaizdo įrašų dalinimosi platformomis. Prieduose sukelti tiesioginiai priėjimai prie tam tikrų šaltinių. Jį galėsite pasirinkti iš pateikto sąrašo ar parsisiųsti savo pageidaujamą. Čia Jūs matysite USB jungtį bei jos parametrus, galimybę disponuoti ja. Pasirinkę piktogramą PRIEDAI, pultelio viduryje esančiomis rodyklėmis „į kairę“, „į dešinę“, „aukštyn“, „žemyn“ galite pasirinkti pageidaujamą šaltinį. Pasirinkę norimą šaltinį, galėsite skaityti bei naršyti.

TELEVIZIJA ARCHYVAS MĖGSTAMIAUSI RADIJAS ORAI YOUTUBE PRIEDAI IŠJUNGIMAS

 

Reklama